Katri Mononen

Tietoja minusta

Uusimmissa maalauksissani korostuu tilallisuus. Sisätilan ja ulkotilan rajat sekoittuvat ja maalausten tilat muodostavat hybridejä, joissa liikutaan usealla tasolla yhtä aikaa. Maalauksissani erilaiset rajapinnat limittyvät keskenään. Olen kiinnostunut siitä, kuinka ihmisen toiminta ja luonnonilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Maalauksissani luonto esiintyy aktiivisena toimijana, jota ihminen pyrkii kontrolloimaan siihen kuitenkaan aina pystymättä. Maalausprosessini lähtee usein liikkeelle eri lähteistä poimimistani kiehtovista tai häiritsevistä kuvista. Uusimpia maalauksiani inspiroineissa kuvissa on esiintynyt science-fiction –kuvastolle tyypillisiä näkyjä, keskeneräisiä rakennuksia ja autioita maisemia. Maalaukset etenevät kuitenkin itsenäisesti, maalauksellisin ehdoin. Jossain vaiheessa maalausprosessia luovun lähtökohtana olleista kuvista. Se mikä lopullisiin teoksiin lähtökohdastani jää, on aiheen ja maalausprosessin yhteensulattama tunnekokemus.